วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิด TOR จากอินโดนีเซียฉบับล่าสุดที่มาร์คจะทำ "เสียดินแดน"ของจริงMINISER FOR FOREIGN AFFAIRS

REPUBLIC OF INDONESIA

Jakarta, February 2011


Excellencies,

I would like to once again thank Your Excellencies for making possible the positive results of the informal ASEAN Foreign Ministers’ Meeting in Jakarta, 22 February 2011.

As a follow up to the said meeting, and in accordance with the “Statement by Chairman of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) following the Informal Meeting of the Foreign Ministers of ASEAN, Jakarta, 22 February 2011”, I have the honour to submit herewith:

 1. Draft Letter presenting the Terms of Reference on the Deployment of the Indonesian Observers Team(IOT) in the Affected Areas of the Cambodia-Thailand Border;
 2. Annex to the Draft letter, namely the Terms of Reference on the Deployment of the Indonesian Observers Team(IOT) in the Affected Areas of the Cambodia-Thailand Border.

It is my sincere hope, in view of the importance of the subject matter, that I can receive the views of Cambodia and Thailand on the said drafts at the earliest opportunity to be reflected in a subsequent draft. I shall only initiate the process of exchange of letters once agreement has been reached between all three countries, namely: Cambodia, Indonesia and Thailand.

Meanwhile, I should like to inform Your Excellencies that Indonesia has initiated the national preparation for the assignment of the aforementioned observers.


Please accept, Excellencies, the assurances of my highest consideration.


Dr. R.M. Marty M. Natalegawa


His Excellency

Mr.Kasit Piromya

Minister o Foreign Affairs

Kingdom of Thailand

BANGKOK


His Excellency

Mr. Hor Namhong

Deputy Prime Minister,

Minister for Foreign Affairs and International Cooperation

Kingdom of Cambodia

PHNOM PENHJakarta, February 2011


I have the honor to refer to the Statement by the Chairman of the Association o Southeast Asian Nations (ASEAN) following the Informal Meeting of the Foreign Minister of ASEAN, Jakarta, 22 February 2011, which inter alia,

Welcome in this regard, the invitation by both Cambodia and Thailand for observers from Indonesia. Current Chair of ASEAN, to respective side of the affected areas of the Cambodia-Thailand border. To observe the commitment by both sides to avoid further armed clashes between them, with the following basic mandate:


“to assist and support the parties in respecting their commitment to avoid further armed clashes between them, by observing and reporting accurately, as well as impartially on complaints of violations and submitting its findings to each party through Indonesia, current Chair of ASEAN”


In this connection, I have the further honor to propose Terms of Reference on the Deployment of the Indonesia Observer Team (IOT) in the affected areas of the Cambodia-Thailand Borderas annexed.


I wish also to inform you that I am simultaneously submitting an identical letter attaching the afore-mentioned Terms of Reference to the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Kingdom of Cambodia, H.E. Mr.Hor Namhong.

I would be grateful should you confirm, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, your acceptance of the provisions of The Terms of Reference and also confirm your understanding hat this letter and its annex, together with your reply, shall constitute a legally binding instrument among the Government of the Kingdom of Cambodia.

The Terms of Reference shall come into effect on the date upon which Indonesia receives communication from the latest party confirming its agreement to the Term of Reference. which I shall subsequently notify both parties on the entry into force of the Term of Reference.

Please accept, Excellency, The assurance of my highest consideration.


“ASEAN Community in a Global Community of Nations”

ANNEX

TERMS OF REFERENCE

ON THE DEPLOYMENT OF THE INDONESISN OBSEVERS TEAM( IOT) IN THE

AFFECTED AREAS OF THE CAMBODIA-THAILAND BORDER


OBJECTIVE


In accordance with the Statement by the Chairman of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) following the Informal Meeting of the Foreign Ministers of ASEAN, Jakarta, 22 February 2011 :


“To assist and support the parties in respecting their commitment to avoid further armed clashes between them, by observing and reporting accurately, as well as impartially on complaints of violations and submitting its finding to each party through Indonesia, current Chair of ASEAN”;


COMPOSITION

The Indonesian Observers Team (IOT) shall consist of thirty military personnel and civilian officers of the Government of The Republic of Indonesia.

The thirty-member IOT shall be composed and deployed in the following manner;

 • Fifteen observer (Indonesian Observers Team-Cambodia (IOT-C) shall be deployed on the Cambodian side of the affected areas of the Cambodia-Thai border;
 • Fifteen observer (Indonesian Observers Team-Thailand (IOT-T) shall be deployed on the Thai side of the affected areas of the Thai-Cambodia border.


STATUS

The IOT personnel shall have privileges duly accorded to Resident Diplomatic Representatives.

Page 1 of 3


AREA OF COVERGE

The area of coverage of the IOT-C shall be the Cambodian side of the affected areas of the Cambodia-Thai border, namely :[TO BE INSERTED]

The area of coverage of the IOT-T shall be the Thai side of the affected areas of the Thai-Cambodia border, namely :[TO BE INSERTED]


ROLE AND RESPONSIBILITY

The IOT personnel shall:

 1. Observe and monitor the ceasefire as agreed by the parties;
 2. Conduct field verification to validate any report of violations of ceasefire as agreed by the parties;
 3. Coordinate closely with the parties in the conduct of field verification and validation of reported any violations to the ceasefire as agreed by the parties;
 4. Maintain strict impartiality, objectivity, and independence in the conduct of their mandate and tasks, and shall respect the national laws and regulations of the Kingdom of Cambodia(for IOT-C personnel) and the Kingdom of Thailand (for IOT-T personnel);
 5. In carrying out their mission, refrain from any activities not compatible with its nature and purpose;
 6. Hold regular consultations and meeting with the parties in order to resolve any problems in the performance of its function;
 7. Not to carry arms and be in uniform with identifying insignia.

The parties shall:

 1. Assume full responsibility for the security of the IOT personnel deployed in the mission;
 2. Take all necessary measures for the protection, safety and security of the IOT personnel;
 3. Ensure free movement throughout the area of coverage in the performance of the IOT’s function;
 4. Promptly provide safe passage in the event of evacuation of mission from the area of coverage.

REPORTING

 1. The IOT shall render daily report to Indonesia, current Chair of ASEAN;

Page 2 of 3

 1. The IOT shall verify and render immediate report of violations of the ceasefire, as agreed by the parties and other matters requiring urgent attention by Indonesia, current Chair of ASEAN.


ADMINISTRATIVE AND SUPPORT ARRANGMENTS

The parties shall provide:

 1. Adequate quarters, communication support and facilities;
 2. Appropriate air and land transportation with pilot/driver;
 3. Liaison officers and mobile teams to facilitate coordination.

The Indonesian Government shall bear responsibility for:

 1. Salaries and allowances;
 2. Transportation cost to the capital of the parties while transportation to the border areas shall be shouldered by the respective parties.

DURATION

The Terms of mandate shall be [TO BE INSERTED] months from the date of the coming into effect of the present Terms of Reference and may be amended with the agreement of all three parties concerned.

The implementation of the IOT Terms of Reference shall be reviewed on a [TO BE INSERTED] monthly basis.


TERMINATION AND/OR SUPENSION

The Indonesian Government may cease or suspend the performance of the functions with due notice to the parties in the event of;

 1. The field situation mounts to endangering and threatening the life to the Indonesia observers;
 2. The parties fail to fulfill their commitments and responsibilities to the ceasefire process as stipulated in the Terms of Reference ; or
 3. The parties deliberately ignore to take action on any of its recommendation on violations of ceasefire

_______________

DR.R.M. Marty M.Natalegawa

H.E. Mr.Kasit Piromya

Minister for Foreign Affairs

The Kingdom of Thailand


จากการจัดประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ระหว่างวันที่ 7-8 เม.ย. 2554 ที่เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐบาลไทยได้ส่งนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเป็นตัวแทนเพื่อหารือกับ นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ต่างประเทศกัมพูชา รวมถึงนายมาร์ตี นาตาเลกาวา ประธานอาเซียนและ รมต.ต่างประเทศอินโดนีเซีย โดยมีปัญหาอยู่ที่ว่าทางอินโดนีเซียขอส่งกำลังทหารเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชา

ล่าสุด ได้มีผู้นำร่างเอกสารเงื่อนไขข้อตกลง หรือทีโออาร์ (Term of Reference) ที่นายมาร์ตี นาตาเลกาวา ประธานอาเซียน เสนอต่อนายกษิต รมต.ต่างประเทศไทย เพื่อส่งทหารอินโดนีเซียเข้ามาสังเกตการณ์ในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาจำนวน 3 หน้ามาเปิดเผย โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างทีโออาร์ดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นหลังการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 54 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน้า โดยร่างทีโออาร์ดังกล่าวระบุชัดว่า ทางอินโดนีเซียประสงค์จะส่งทีมสังเกตการณ์ หรือไอโอที (The Indonesian Observers Team) อันประกอบไปด้วยทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจำนวน 30 นาย

“สมาชิก 30 คนของทีมไอโอทีจะถูกจัดสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังนี้ คือ ทีมสังเกตการณ์อินโดนีเซีย-กัมพูชา (IOT-C) จำนวน 15 คน จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบชายแดนกัมพูชา-ไทย ในฝั่งกัมพูชา และ ทีมสังเกตการณ์อินโดนีเซีย-ไทย (IOT-T) จำนวน 15 คน จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา ในฝั่งไทย” ตอนหนึ่งของร่างทีโออาร์ดังกล่าวระบุ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ภาคประชาชน กองทัพและรัฐบาลไทยเป็นกังวลก็คือ พื้นที่ที่ทีมสังเกตการณ์อินโดนีเซีย-กัมพูชา (IOT-C) จะเข้าไปประจำการจะเป็นจุดใด โดยหากเข้าประจำการในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ทางฝ่ายไทยก็คงมิอาจยอมรับได้

นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ให้ความเห็นว่า “ประเด็นของทีโออาร์อยู่ที่ว่า จะให้ทีมสังเกตการณ์ของอินโดนีเซียไปอยู่ตรงไหนของฝั่งกัมพูชา เพราะฝ่ายไทยน่าจะให้ไปอยู่ที่ผามออีแดง แต่ฝ่ายเขมรเขาจะต้องเอาเข้าไปในพื้นที่ 4.6 ตร.กม. ซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยแน่นอน”

เมื่อถามต่อว่าการที่กระทรวงต่างประเทศเดินทางไปเจรจากับกัมพูชาที่อินโดนีเซียโดยไม่ได้รับความร่วมมือจากกองทัพจะทำให้มีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่ เนื่องจากเมื่อไม่กี่วันก่อนทางกองทัพโดย พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุว่าจะไม่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (จีบีซี) บก.ข่าวความมั่นคงทีวีไทยให้ความเห็นว่า เรื่องการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ก่อนเดินทางไปทางกระทรวงต่างประเทศน่าจะตกลงกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียบร้อยแล้ว

ถามต่อว่าการที่อินโดนีเซียเข้ามายุ่งเกี่ยวในการทำทีโออาร์และส่งทีมสังเกตการณ์ซึ่งเป็นทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียเข้ามาในพื้นที่จะทำให้การเจรจาเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ลุกลามจากการเจรจาระดับทวิภาคีไปเป็นพหุภาคีหรือไม่ นายเสริมสุขให้ความเห็นว่า ประเด็นเรื่องทวิภาคีหรือพหุภาคีนี้อยู่ที่ว่ามองในบริบทของอะไร

“ถ้าเป็นการเจรจาเจบีซี หรือจีบีซี ก็แน่นอนว่ายังอยู่ในบริบทของทวิภาคี แต่ถ้ามีผู้สังเกตการณ์ก็ต้องเป็นพหุภาคี ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเรื่องที่ทางประธานอาเซียนได้รับโจทย์จากทางยูเอ็นให้เข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งถ้ามีอาเซียนเข้ามาก็ต้องกลายเป็นสามฝ่าย อย่างไรก็ตาม ตราบใดก็ตามที่ทางฝั่งไทยไม่ยอมการส่งผู้สังเกตการณ์เข้ามาก็ทำไม่ได้” นายเสริมสุขระบุ

ทั้งนี้ทั้งนั้น บก.ทีวีไทย วิเคราะห์ว่า ในการเดินทางประชุมเจบีซีครั้งนี้ของนายกษิตและคณะผู้แทนไทย ไม่น่ามีข้อสรุปอะไร นอกจากการยืนยันผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพราะประเด็นสำคัญคือ ข้อตกลงเจบีซียังไม่สามารถผ่านการประชุมของรัฐสภาไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในร่างทีโออาร์ฉบับดังกล่าวที่ทางประธานอาเซียนเสนอให้นายกษิตพิจารณา มีการระบุถึงภารกิจของทีมสังเกตการณ์อินโดนีเซียว่าจะไม่พกพาอาวุธ ต้องเป็นผู้สังเกตการณ์เรื่องการหยุดยิงที่ทางฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ตกลงกันไว้ รวมถึงทำรายงานประจำวันส่งให้แก่ประธานอาเซียที่อินโดนีเซีย เป็นต้น

ส่วนรายละเอียดในหน้าที่ 3 ของทีโออาร์ ระบุว่า หากมีการยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์เข้าไป ฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องเป็นผู้จัดสรรที่พัก การสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวก พาหนะในการเดินทางทางบก และอากาศรวมถึงคนขับ ผู้ประสานงานและทีมงานให้กับทางเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย โดยทางอินโดนีเซียจะจ่ายค่าตอบแทนและค่าเครื่องบินไปถึงเมืองหลวงของประเทศทั้งสองเอง


ไม่มีความคิดเห็น: