วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

"อดีตสัสดี" แฉ "สด.9 มาร์ค" ลายเซ็นปลอม!!กระหึ่มโลกโซเชี่ยลเมื่อมีคลิปชิ้นหนึ่ง มีภาพผู้ให้สัมภาษณ์อ้างตนว่าชื่อ "ทองคำ เดชเร" ยศนายทหารระดับพันโท อดีตสัสดีชลบุรี  ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีชื่อตนอยู่บนใบ สด.9 ของอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

บุคคลในคลิปซึ่งอ้างตนว่าชื่อ "ทองคำ เดชเร" ได้ดูสำเนาเอกสาร สด.9 แล้วได้ยืนยันว่า ลายเซ็นบนเอกสารดังกล่าวนั้น "ไม่ใช่ของตน"

ชื่อของ "ทองคำ เดชเร" เมื่อสืบค้นย้อนหลังทราบว่า ตรงกับชื่อของนายทหารยศ "พ.ต.ทองคำ เดชเร" สัสดีพระโขนง  ซึ่งมีชื่ออยู่ในรายงานการสอบสวนของกองทัพบกว่าเป็นผู้กระทำผิดอาญา ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรวจสอบเอกสารของนายอภิสิทธิ์ให้ชัดเจน ดังรายละเอียดดังนี้

"....3.2 หน่วยสัสดีเขตพระโขนง เป็นหน่วยที่รับผิดชอบการลงบัญชีทหารกองเกินและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2487 และคำสั่ง ทบ.ที่ 1173/2528 ลง 25 ธ.ค. 2528 โดยมี พ.ต.ทองคำ เดชเร เป็นสัสดีเขตพระโขนงในปี 2530 ภายหลังที่นายอภิสิทธิ์เป็นคนขาดการตรวจเลือกตั้งแต่ เม.ย. 2530 ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบก่อนออกใบแทนใบสำคัญ (สด.9) ให้ พ.ต.ทองคำต้องตรวจพบว่านายอภิสิทธิ์ เป็นคนขาดการตรวจเลือกและต้องสั่งตัวดำเนินคดีตามความผิด แต่ พ.ต.ทองคำ ไม่ส่งตัวนายอภิสิทธิ์ดำเนินคดี แสดงให้เห็นว่า พ.ต.ทองคำละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีมูลความผิดทางอาญา


3
.3 บุคคลที่บกพร่องต่อหน้าที่ในการดำเนินการบรรจุนายอภิสิทธิ์ เข้ารับราชการในครั้งนี้บางนายได้เกษียณอายุราชการบางนายรับราชการนอกสังกัด ทบ. และบางนายเป็นนายทหารชั้นนายพลซึ่งไม่สามารถรับทัณฑ์ทางวินัยได้

คงมีบุคคลที่จะต้องได้รับทัณฑ์เพียงผู้เดียวคือ พ.อ.หญิง สายไสว มาสมบูรณ์ ประจำ กพ.ทบ.ขณะปฏิบัติหน้าที่ หน.แผนก กจก.กพ.ทบ.


4.ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

4.1 ลงทัณฑ์ทางวินัยต่อ พ.อ.หญิง สายไสว มาสมบูรณ์ ประจำ กพ.ทบ.

4.2 ดำเนินคดีอาญาต่อ พ.ต.ทองคำ เดชเร"
หมายเหตุ: ภาพสำเนาคำให้การของ 3 นายทหาร แก่คณะกรรมการสอบสวนกองทัพบก เมื่อวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2555  ด้านล่างนี้
คำให้การ พ.อ.ไพโรจน์ แก้ววงศ์ หน้า 1 

คำให้การ พ.อ.ไพโรจน์ แก้ววงศ์ หน้า 2

คำให้การ พ.อ.ไพโรจน์ แก้ววงศ์ หน้า 3

คำให้การ พ.อ.สมศักดิ์ จั่นมณี หน้า 1 

คำให้การ พ.อ.สมศักดิ์ จั่นมณี หน้า 2

คำให้การ พ.อ.สมศักดิ์ จั่นมณี หน้า 3

คำให้การ พ.อ.สมศักดิ์ จั่นมณี หน้า 4

คำให้การ พ.ท.ทองคำ เดชเร  หน้า 1 

คำให้การ พ.ท.ทองคำ เดชเร  หน้า 2

คำให้การ พ.ท.ทองคำ เดชเร  หน้า 3

ไม่มีความคิดเห็น: