วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

"เครือจักรภพอังกฤษ" เปลี่ยนกฏมณเฑียรบาลให้ทั้ง "พระโอรส-พระธิดาองค์แรก" ขึ้นครองราชย์ได้


วันที่ 6 ธันวาคม 2555  (go6TV) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักข่าวบีบีซี แจ้งว่าที่ประชุมสุดยอดผู้นำประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย  มีมติเปลี่ยนกฏมณเฑียรบาล ยินยอมให้ไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรส หรือพระราชธิดา ของกษัตริย์องค์ต่อไปแห่งสหราชอาณาจักร ก็ทรงมีสิทธิ์ขึ้นครองราชบัลลังก์ได้เช่นเดียวกัน
      
       ผู้นำ 16 ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษทรงเป็นองค์ประธาน มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนกฏมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์
      
       นั่นหมายถึงว่า พระธิดาพระองค์แรก ที่ถือกำเนิดในดยุค และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์จะทรงมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ก่อนพระอนุชาองค์อื่นๆ
      
       นอกจากนี้ ข้อห้ามไม่ให้องค์กษัตริย์อภิเษกกับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ก็ถูกยกเลิกไปด้วย
      
       ภายใต้กฏมณเฑียรบาลเดิม ที่ยึดถือมานานกว่า 300 ปี รัชทายาทจะต้องเป็นพระราชโอรสองค์แรกของพระมหากษัตริย์ โดยมีเพียงกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงไม่มีพระราชโอรสเลย อย่างเช่น พระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดาของพระราชินีเอลิซาเบธเท่านั้น มงกุฏจึงจะตกมาอยู่ในมือของพระราชธิดาองค์โต
      
       การเปลี่ยนแปลงการสืบสันตติวงศ์ดังกล่าวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฏหมายครั้งใหญ่ รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ปี 1701 กฏหมายสิทธิเสรีภาพปี 1689 และพระราชบัญญัติการอภิเษกสมรสปี 1772