วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บขส. เดือด! ร้องโฆษณา "กระทิงแดง" ทำร้ายความรู้สึกพนักงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 (go6TV) โฆษณา "กระทิงแดง" พ่นพิษ เมื่อตัวละครในโฆษณาซึ่งเป็นพนักงานหญิงในภาพยนตร์ดังกล่าว แสดงกิริยาอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนพนักงานของบริษัทรู้สึกไม่ดี

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ส่งหนังสือด่วนไปยังบริษัท กระทิงแดง จำกัด ขอให้ยุติการโฆษณาหรือปรับเปลี่ยนแผนการโฆษณา เนื่องจากในภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว แสดงภาพพนักงานหญิงปฏิเสธ การจำหน่ายบัตรผู้โดยสารให้แก่หญิงคนหนึ่งที่ต้องการกลับบ้าน จนก่อกระแสความความไม่พอใจแก่บรรดาพนักงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย จึงขอให้บริษัท กระทิงแดง จำกัด เปลี่ยนแปลงบทโฆษณา หรือยุติการออกอากาศโดยทันที